Algemene info

NWP

De Lavendelpraktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP. Dit lidmaatschap is een waarborg voor het kwaliteitsniveau van de praktijk en het ‘up to date’ houden van onze kennis.

Vergoeding behandeling

De meeste verzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van je persoonlijke polisvoorwaarden. In de praktijk is een uitgebreide lijst met daarin de vergoedingen van diverse zorgverzekeraars aanwezig.

Praktijkvoering

Door het delen van de praktijkruimte kunnen wij elkaar tijdens vakantie of ziekte vervangen. Wij verzorgen onze eigen dossiers, maar kunnen indien nodig inzage hebben in elkaars dossiers.

Annuleren afspraken

Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Klachten regeling

Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Heb je het gevoel dat je bij ons niet voldoende gehoor vindt dan kun je bij deze deskundige instantie terecht.