Counseling

‘Je hoeft geen ander mens te worden, om de dingen eens anders aan te pakken’

In de loop van je leven doet iedereen bepaalde ervaringen en emoties op. Iedereen reageert hier op zijn of haar eigen manier op. Vaak gaat dit goed. Soms voldoet deze methode echter niet meer en ontstaat er een klacht. Binnen de behandeling gaan wij op zoek naar factoren die te maken kunnen hebben met het ontstaan van de klacht. Met deze bevindingen gaan wij aan het werk.

Methodes die wij hiervoor gebruiken zijn: o.a. gesprek, familie anamnese, biografie, visualisaties en het werk van Byron Katie.

Bij counseling zitten wij tegenover elkaar en benoemen hardop wat er bij je gebeurt. Wij gaan uit van het heden, maar ook het verleden en de toekomst spelen een rol. Hierbij gaan wij op zoek naar terugkerende ‘patronen’, valkuilen, angsten maar ook kwaliteiten en eigen creativiteit.

Counseling kan goed gecombineerd worden met massage therapie.